Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-27


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-05-27

Paragrafer:
§ 94-116

Datum då anslaget sattes upp
2019-06-07

Datum då anslaget tas ned
2019-06-28

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin