• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-06-10

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-06-10

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-10

Paragrafer
§§ 73-100

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-10

Datum då anslaget tas ned
2019-07-01

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström