Anslag Kommunfullmäktige 2019-10-23


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-23

Paragrafer:
§ 89- § 106

Datum då anslaget sattes upp
2019-11-01

Datum då anslaget tas ned
2019-11-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Magdalena Bondesson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2019
Sidan publicerad av: Helena Persson