Anslag familjenämnden 2019-11-28

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Paragrafer
§§ 163-180

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-28

Datum då anslaget tas ned
2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström