Anslag Tekniska nämnden 2020-02-06

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-06

Paragrafer
§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp
2020-02-11

Datum då anslaget tas ned
2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle