• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-03-18

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-03-18

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§ 21-38

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-18

Datum då anslaget tas ned
2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström