Anslag familjenämndens arbetsutskott 2020-03-20

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§§ 18-27

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström