Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-05

Paragrafer:
§ 120-140

Datum då anslaget sattes upp
2020-05-11

Datum då anslaget tas ned
2020-06-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson