• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-05-15

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-05-15

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-13

Paragrafer
§ 52-67

Datum då anslaget sätts upp
2020-05-15

Datum då anslaget tas ned
2020-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström