Anslag familjenämnden 2020-06-18

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-16

Paragrafer
§§ 68-76

§§ 77-79, sekretess

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-18

Datum då anslaget tas ned
2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström