Anslag Vård- och Omsorgsnämnden 2020-06-16


Organ

Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-16

Paragrafer:
§ 84-97

Datum då anslaget sattes upp
2020-06-26

Datum då anslaget tas ned
2020-07-17

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Gunilla Lynghed

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson