Anslag - Kommunstyrelsen arbetskott 2020-09-02

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-02

Paragrafer:
§ 189-208

Datum då anslaget sattes upp
2020-09-08

Datum då anslaget tas ned
2020-09-29

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle