Anslag familjenämnden 2020-11-04

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-22

Paragrafer
§§ 101-110

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-04

Datum då anslaget tas ned
2020-11-26

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström