Anslag Kommunstyrelsen 2020-11-11

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-11-11

Paragrafer:
§ § 152-166

Datum då anslaget sattes upp
2020-11-17

Datum då anslaget tas ned
2020-12-08

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson