Anslag familjenämndens arbetsutskott 2020-11-20

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Paragrafer
§§ 59-64

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-20

Datum då anslaget tas ned
2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström