Anslag Kommunstyrelsens arbetskott 2021-05-25

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-05-25

Paragrafer:
§ 110-125

Datum då anslaget sattes upp
2021-06-01

Datum då anslaget tas ned
2021-06-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson