• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-06-16

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-06-16

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-06-15

Paragrafer
§§ 61-73

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-16

Datum då anslaget tas ned
2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021