Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-07-23

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-07-23

Paragrafer

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ned
2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Jennie Örjes

Kungörelse
Ta del av kungörlsen , 600.4 kB.

Översiktskarta
Här hittar du en översiktskarta över det berörda området , 292.5 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2021