Kungörelse flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom nittio dagar efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Reg nr: KAF 352
FAbrikat: Volvo
Fordonsslag: Personbil
Ursprunglig uppställningsplats: Kvarngatan/Åsumsgatan Sjöbo

För flyttande kommun, 2021.10.18

André Blohmé, Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
Sjöbo kommun
e-post: andre.blohme@sjobo.se
tfn. 0416 27420

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren