Kungörelse - Flytt av fordon

Inom Sjöbo kommun har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Sjöbo kommun.

Registeringsnummer
BBJ218

Fordonsslag
Personbil

Ursprunglig uppställningsplats
Skarrievägen

Uppställningsplats
Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo

Kungörelse publicerad
2021-11-12

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2021
Sidan publicerad av: Meta Gerle