• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-11-16

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-11-16

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Paragrafer
§§ 124-128

Datum då anslaget sätts upp
2021-11-17

Datum då anslaget tas ned
2021-12-03

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström