Kungörelsedelgivning Kulturmiljö beslut

KULTURMILJÖ
Kulturreservatet Kulturens Östarp
Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 november 2021 om bildande av kulturreservatet Kulturens Östarp i Sjöbo kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Sjöbo under tiden 19 november 2021 till 10 december 2021.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress

www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 december 2021.

Beslut

Skötselplan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson