Anslag kommunstyrelsen 2021-11-09

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Paragrafer:
§§ 171-184

Datum då anslaget sattes upp
2021-11-22

Datum då anslaget tas ned
2021-12-15

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Angelica Lindberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson