Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-16

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Paragrafer
§111 - §124

Datum när anslaget sätts upp
2021-11-22

Datum när anslaget tas ned
2021-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson