• Startsida
  • / Anslag
  • / Underrättels om granskning – Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040

Underrättels om granskning – Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Sjöbo kommun. Ett första förslag, Översiktsplan Sjöbo kommun 2040, var ute på samråd mellan juni och september år 2020. Förslaget är nu reviderat och skickas ut på allmän granskning mellan den 10 december 2021 – 15 februari 2022. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla.

Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/OP2040länk till annan webbplats.
Granskningsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 10 december 2021 och 15 februari 2022.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2022-02-15. Frågor om process och innehåll hänvisas till samma mailadress.

Besöksadress
Ommavägen 30, Sjöbo

Expedition
Telefon: 0416-27000

Med vänliga hälsningar
Sjöbo kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson