Kungörelse - Flytt av fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats enligt nedan.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom nittio dagar efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer
Okänt

Fordonsslag
Personbil

Fabrikat
Okänt

Ursprunglig uppställningsplats
Addahäjdavägen, Blentarp

Uppställningsplats
Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo

Kungörelse publicerad
2021-12-17

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2021
Sidan publicerad av: Meta Gerle