Anslag Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2021-12-08

Organ

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Paragraf

§§ 13-21

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-04

Datum då anslaget tas ned

2022-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Östra kommunhuset, Kristianstad

Anslaget av

Angelica Lindberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Sidan publicerad av: Angelica Lindberg