Anslag Tekniska nämnden 2022-04-21

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-02-21

Paragrafer
§§ 29-41

Datum då anslaget sätts upp
2022-04-27

Datum då anslaget tas ned
2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2022
Sidan publicerad av: Meta Gerle