Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-26

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-26

Paragrafer:
§§ 37-46

Datum då anslaget sattes upp
2022-05-02

Datum då anslaget tas ned
2022-05-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Sidan publicerad av: Hanna Malm