Anslag familjenämnden 2022-04-28

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-28

Paragrafer

§§ 31-38

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-03

Datum då anslaget tas ned
2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström