Anslag Förvaltningsrätten i Malmö Dom 2022-05-03

Organ
Förvaltningsrätten i Malmö

DOM
Målnr 4223-21

Datum då anslaget sattes upp
2022-05-09

Datum då anslaget tas ned
2022-06-08

Förvaringsplats för anslaget
Sjöbo kommuns digitala anslagstavla

Dom med tillhörande hänvisning om hur man överklagar

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Sidan publicerad av: Helena Persson