• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag - Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-05-05

Anslag - Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-05-05

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-04-07

Paragrafer
§§ 36-42

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11

Datum då anslaget tas ned
2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Meta Gerle