• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-05-10

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-05-10

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-10

Paragrafer
§§ 52-58

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11

Datum då anslaget tas ned
2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström