Anslag Tekniska nämnden 2022-05-05

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Paragrafer
§ 42

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11

Datum då anslaget tas ned
2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Meta Gerle