Anslag familjenämndens arbetsutskott 2022-05-10

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-10

Paragrafer
§§ 33

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11

Datum då anslaget tas ned
2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström