Anslag Kommunfullmäktige 2022-04-27


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Paragrafer:
§ § 39-51

Datum då anslaget sattes upp
2022-05-13

Datum då anslaget tas ned
2022-06-07

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Sidan publicerad av: Helena Persson