Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-04

Paragrafer:
§§ 55-66

Datum då anslaget sattes upp
2022-05-13

Datum då anslaget tas ned
2022-06-07

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Sidan publicerad av: Helena Persson