Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-20

Paragrafer
§26-§40

Datum när anslaget sätts upp
2022-05-04

Datum när anslaget tas ned
2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson