Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-06-01

Paragrafer:
§§ 67-84

Datum då anslaget sattes upp
2022-06-10

Datum då anslaget tas ned
2022-07-04

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2022