• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-06-07

Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-06-07

Sammanträdesdatum
2022-06-07

Paragrafer:
§§ 49-63

Datum då anslaget sattes upp
2022-06-14

Datum då anslaget tas ned
2022-07-06

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022