• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslagsbevis familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-06-14

Anslagsbevis familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-06-14

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-06-14

Paragrafer
§§ 59-86

Datum då anslaget sätts upp
2022-06-16

Datum då anslaget tas ned
2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022