Anslag Tekniska Nämnden 2022-06-16

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-16

Paragrafer
§ 52-63

Datum då anslaget sätts upp
2022-06-21

Datum då anslaget tas ned
2022-07-21

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2022