• Startsida
  • / Anslag
  • / Förslag till bildande av naturreservatet Övedskloster i Sjöbo kommun

Förslag till bildande av naturreservatet
Övedskloster i Sjöbo kommun

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet Öveds
kloster i Sjöbo kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet berör följande
fastigheter: del av Lunnebergsåkern 1:1, Övedskloster 2:23 och 2:44.

Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag
följande adress: http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat.länk till annan webbplats

Förslaget kan även laddas ner från denna länk: https://www.sjobo.se/download/18.6607b7261818de04d2abb109/1657102135202/F%C3%B6rel%C3%A4ggande%20inkl%20bilagor.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2022