Anslag Kommunfullmäktige 2022-06-22


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-06-22

Paragrafer:
§ § 52-82

Datum då anslaget sattes upp
2022-06-29

Datum då anslaget tas ned
2022-07-21

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2022