Anslag Tekniska nämnden 2022-08-25

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-08-25

Paragrafer
§ 64-75

Datum då anslaget sätts upp
2022-08-30

Datum då anslaget tas ned
2022-09-23

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022