Anslag Kommunstyrelsen 2022-08-31

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-08-31

Paragrafer:
§§ 101-121

Datum då anslaget sattes upp
2022-09-09

Datum då anslaget tas ned
2022-10-03

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2022