Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-07

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-09-07

Paragrafer:
§§ 104-110

Datum då anslaget sattes upp
2022-09-09

Datum då anslaget tas ned
2022-10-03

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2022