Anslag Valnämnden 2022-09-10

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2022-09-10

Paragrafer:
§§ 24-27

Datum då anslaget sattes upp
2022-09-11

Datum då anslaget tas ned
2022-10-03

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2022