Familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-09-13

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-09-13

Paragrafer
§§ 106-120

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-13

Datum då anslaget tas ned
2022-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2022