Tillkännagivande Kommunfullmäktige 2022-09-28

Kommunfullmäktige i Sjöbo kallas härmed till sammanträde onsdagen den 28 september 2022 kl.19:00 i Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo,

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Datum då anslaget sattes upp
2022-09-15

Datum då anslaget tas ned
2022-09-29

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av

Jesper Bryngemark

Tillkännagivande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022